# کتاب__علوم_دامی

سمینار کارشناسی ارشد فراوردهای زنبورعسل (بره موم)

سمینار کارشناسی ارشد فراوردهای زنبورعسل (بره موم)           پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران گروه مهندسی علوم دامی دریافت فایل
/ 0 نظر / 7 بازدید

سمینار کارشناسی ارشد در رشته ژنتیک و اصلاح نژاد دام:پیشرفت‌های اخیر در زمینه‌ی

سمینار کارشناسی ارشد در رشته ژنتیک و اصلاح نژاد دام:پیشرفت‌های اخیر در زمینه‌ی ارتباط‌یابی ژن‌ها با صفات در حیوانات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

سمینار کارشناسی ارشد در رشته ژنتیک و اصلاح نژاد دام:پروتئومیکس و کاربرد آن در ع

سمینار کارشناسی ارشد در رشته ژنتیک و اصلاح نژاد دام:پروتئومیکس و کاربرد آن در علوم دامی             پردیس ... دریافت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

مقالات کامل همایش علمی و کاربردی استفاده از پسماندهای کشاورزی، شهری و صنعتی در

مقالات کامل همایش علمی و کاربردی استفاده از پسماندهای کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام، طیور ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

جزوات تغذیه نشخوارکنندگان دانشگاه اصفهان استارتر گوساله های شیرخوار سال تحصیلی

جزوات تغذیه نشخوارکنندگان دانشگاه اصفهان استارتر گوساله های شیرخوار سال تحصیلی 92-93               استارتر گوساله های شیرخوار مقدمه دریافت فایل
/ 0 نظر / 10 بازدید